Monday, 14 March 2011

Metropoli ja kontrolli: "visuaalisen sosiologian" tehtävä

Tehtävänä ensi kerraksi on yksikertaisuudessaan lähteä liikkeelle yhdestä kuvasta. Yksi kuva joka mielestäsi ilmaisee jotain olennaista metropolista. Kuva voi olla kommentti workshopin aikana käsiteltyihin teemoihin - liike, muukalaisuus, arvontuotanto, vapaus, rituaalit, kontrolli, dystopia, omaksi ottaminen jne. Kuva voi kasvaa lyhyeksi videoksi. Itse ottamasi kuva! Se voi olla vanha - tai kuva jonka otat nyt.

Kun sinulla on kuva, mieti lyhyesti mitä se kertoo, miten, miksi se on sinusta olennainen. Ensi kerralla katsomme kuvia, ja kaikki saavat esittää perustelunsa.

Tarinana kuvan on tarkoitus olla pikemmin "visuaalista sosiologiaa", kuin fiktio tai dokumentaari. Dokumentaari tässä John Griersonin määrittelemä: "luova tulkinta todellisuudesta". Visuaalisen sosiologian tavoitteena on luodata ilmiön käsitteellistä ulottuvuutta, tarkastella asiaa sen yhteyksissä, reflektoida asian suhdetta laajempaan kontekstiin.

Laitanpa tähän vaikka yhden oman liikennekuvani:


Rotvalli! Rotvalli siellä missä pitäisi olla reitti: liike ja sen pysäys.

No comments:

Post a Comment